06 – 12 38 78 30

U bevindt zich hier:Home/Opstellen borgingsplannen en risicobeoordelingen WKB

Opstellen borgingsplannen en risicobeoordelingen WKB

De overheid wil dat er meer toezicht en controle is in de bouw en daarom treedt per 1 januari 2022, stapsgewijs een nieuw stelsel voor Kwaliteitsborging in de Bouw(WKB) in. De preventieve toets aan het Bouwbesluit door de gemeente vervalt en de gemeente toetst dus niet meer het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften. In plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht.

Ondanks deze verandering zal er zal er bij de gemeente een borgingsplan ingediend moeten worden. Dit staat vermeldt in artikel 1.36 van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het borgingsplan is gebaseerd op een beoordeling van de bouwtechnische risico’s van de bouwwerkzaamheden. De kwaliteitsborger analyseert welke risico’s aanwezig zijn, welke beheersmaatregelen er aanwezig zijn om die risico’s te beperken en welke (rest)risico’s vragen om specifieke aanvullende maatregelen. Te denken valt aan bouwveiligheid, constructieve aspecten, bouwfysische punten en brandpreventieve zaken, maar ook aan lokale regels, gebruik openbare ruimte, trillings- en geluidsoverlast.

Dit geheel, het borgingsplan genoemd, wordt onderdeel van de indieningsvereisten voor de melding bouwactiviteit. Het is aan de melder van het bouwplan om bij de melding het borgingsplan aan het bevoegd gezag aan te leveren.

BuroBouwKwaliteit kan ondersteuning leveren bij het opstellen van dit verplichte borgingsplan. Wij kunnen dit met ondersteuning van uw aannemer, constructeur en architect helpen opstellen. Wij verzorgen de coördinatie en dat de risicobeoordeling en daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen  in een compleet en leesbaar borgingsplan komen te staan. Het borgingsplan kunt u bij de aanvraag voor de vergunning toevoegen en indienen bij uw gemeente.